Help! Een arbeidsongeval, wat nu?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook op het werk. De ene functie heeft een groter risico dan de ander, maar in iedere functie kan er een ongeluk gebeuren. Maar wat is een arbeidsongeval? En wat moet u doen bij een arbeidsongeval?

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).

Wat moet u doen?

Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct aan de Inspectie SZW gemeld worden. De Inspectie SZW registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt.  Over het algemeen is er sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen.

In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor medewerkers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen hebben een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol. Bij 23 duizend arbeidsongevallen (25 procent) met minstens vier dagen verzuim was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting. Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak echter van fysieke aard.

Ziek uit dienst door een arbeidsongeval

Het kan zijn dat een medewerker door een bedrijfsongeval niet meer aan het werk kan en bijvoorbeeld dat een tijdelijk contract afloopt. Dan is het van belang dat u de partij die voor u de ziektewetbegeleiding oppakt, op de hoogte stelt. Dit kan Resolu zijn. Wilt u weten wat Resolu voor uw organisatie kan betekenen bij het ziek uit dienst treden na een arbeidsongeval? Bekijk dan onze website en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij ondersteunen u graag bij al uw ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsvraagstukken.


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?