Voorschot wordt verhaald op eigenrisicodrager door achterstand WIA beoordelingen.

Door alle RIVM maatregelen is er veel vertraging bij de WIA beoordelingen op dit moment. Soms duurt het wel 3 tot 6 maanden na de einde wachttijd voordat er een beschikking wordt afgegeven door het UWV. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt wel na de einde wachttijd (na 104 weken). Om de medewerker niet zonder inkomsten te laten zitten, kan er een voorschot worden aangevraagd bij het UWV.

Wat er nu gebeurt in de praktijk is dat deze voorschotten worden verhaald bij de werkgevers die eigenrisicodrager zijn van de WGA. Het idee hierachter is dat het UWV er vanuit gaat dat de medewerkers die beoordeeld gaan worden voor de WIA het recht zullen hebben op een WGA uitkering, waarvoor de eigenrisicodrager dan zou opdraaien. Deze verwachting staat echter haaks op artikel 6, 47 en 54 van de wet WIA. Hieruit komt namelijk duidelijk naar voren dat alleen na deugdelijk onderzoek door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV het eventuele recht op een WGA uitkering kan worden vastgesteld.

Een bijzondere discussie waarover het laatste woord nog niet is gezegd!


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?