Een besparing van ruim € 50.000,-!

Een werkgever klopte bij ons aan gezien ze de mogelijkheden voor bezwaar verder wilde onderzoeken en ze daarbij graag de hulp van Resolu wenste in te zetten. De werkgever had een loonsanctie opgelegd gekregen door het UWV. De situatie was als volgt:

Een medewerker was uitgevallen wegens belemmerende gezondheidsklachten. Bij de beoordeling van het re-integratieverslag werd vermeld dat de werkgever niet genoeg zou hebben gedaan om de medewerker te re-integreren, omdat de verzuimbegeleiding tekort zou zijn geschoten. Er zou een re-integratie belemmerend advies zijn afgegeven. De verzekeringsarts stelde dat onterecht uit zou zijn gegaan van een marginale belastbaarheid. Dit terwijl de bedrijfsarts van mening was dat er voor deze medewerker geen mogelijkheden waren voor re-integratie activiteiten, gezien de beperkingen.

Gemiste kansen

Resolu is voor deze werkgever allereerst proforma in bezwaar gegaan om alle (medische) stukken op te vragen vanuit het UWV. Vervolgens is een team van een bezwaararts, bezwaararbeidsdeskundige en jurist aan de slag gegaan om de stukken te analyseren. Hieruit kwam naar voren dat de beperkingen van de medewerker wel degelijk dermate fors van aard waren dat het verrichten van structurele arbeid niet tot de mogelijkheden behoorde. Het doel van een loonsanctie is om gemiste kansen te ‘repareren’. In deze situatie was het op geen enkele manier overtuigend dat re-integratiekansen gemist waren.

Resolu heeft inhoudelijke gronden geformuleerd naar het UWV. Vervolgens heeft een hoorzitting plaatsgevonden om de standpunten verder te beargumenteren. Het bezwaar is uiteindelijk gegrond verklaard, wat betekent dat de loonsanctie ten onrechte was opgelegd. Resolu heeft deze werkgever vervolgens nog ondersteund om alle financiële schadelast, die dus ten onrechte door de werkgever is betaald, te verhalen op het UWV. Een besparing van ruim € 50.000,-!

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Bezwaar & Beroep of heeft u zelf een beschikking waartegen u in bezwaar wilt gaan? Neem dan contact met ons op!


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?