Ontwikkelingen op de hybride WGA- en Ziektewet markten

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de bewegingen op de hybride markt ZW en WGA. Sinds 1 januari 2018 neemt het aantal eigenrisicodragers weer toe. Ook gaat hij in op een aantal technische aanpassingen om de premiesystematiek te verbeteren.

 

Bewegingen hybride markt voor de WGA en ZW

De WGA en ZW kennen een hybride markt. Werkgevers zijn standaard bij het UWV verzekerd. Zij kunnen echter kiezen om zelf het risico te dragen. Dat noemen we eigenrisicodragerschap. In reactie op Wet verbetering hybride markt, die in januari 2017 in werking is getreden, is een groot aantal eigenrisicodragers WGA-vast overgestapt naar UWV. Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA is daarmee fors gedaald. Met name kleine werkgevers hebben besloten over te stappen naar het UWV.

 

Per 1 januari 2018 is het aantal WGA-eigenrisicodragers weer toegenomen. Met name grote werkgevers kiezen ervoor om eigenrisicodrager te worden. Het aandeel WGA-eigenrisicodragers in de totale loonsom is toegenomen van 37% in 2017 naar 38% in 2018. Het lijkt dus zo te zijn dat de markt zich weer aan het stabiliseren is.

 

Hetzelfde beeld zien we bij de ZW-eigenrisicodragers. Ook hier kiezen vooral grote werkgevers ervoor om eigenrisicodrager te worden. Het aandeel ZW-eigenrisicodragers in de totale loonsom is toegenomen van 42,4% in 2017 naar 44,3% in 2018.

 

Gelijk speelveld

Het doel van de hybride markt is dat de verschillende spelers elkaar scherp houden en zo bijdragen aan effectieve preventie van en re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Randvoorwaarde is daarbij dat er een zo gelijk mogelijk speelveld is tussen UWV en private verzekeraars en uitvoerders, tussen werkgevers en private uitvoerders, en tussen private uitvoerders onderling. Koolmees streeft naar een evenwichtige verdeling van die hybride markt. Om dit zo goed mogelijk te analyseren lopen er op dit moment 2 onderzoeken. Een onderzoek naar de beweegredenen van werkgevers die overstappen. En een onderzoek naar de uitvoering van de WGA door private verzekeraars. Deze onderzoeken zitten nu in de afrondende fase.

 

Aanpassingen premiesystematiek

Zoals is aangekondigd op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans wil het kabinet een verbeterde en toekomstbestendige premiesystematiek voor de ZW en WGA ontwikkelen voor kleine en middelgrote werkgevers. Deze moet de huidige sectoraal bepaalde premie vervangen. Koolmees voert alvast een aantal technische aanpassingen door per 1 januari 2020:

  1. Schrappen rekenpercentage. Hierdoor dragen alle werkgevers met een (deels) individueel gedifferentieerde premie bij aan het premietekort dat ontstaat door de maximumpremie.
  2. Gescheiden berekening van sectorale en individuele premies. Hierdoor werken de risico's en lasten van grote werkgevers niet langer door in de premies van kleine werkgevers en omgekeerd.
  3. Aanpassing van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage. De huidige manier waarop het gemiddelde werkgeversrisicopercentage wordt vastgesteld zorgt voor te hoge opslagen en te lage kortingen in de individueel gedifferentieerde premie.

 

Zie ook: 2e kamerbrief inzake bewegingen hybride wga-en zw-markten

 

Resolu kijkt graag met u mee als werkgever of het gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en/of ziektewet. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op!

 

 

Laatste nieuws