Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Resolu

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Op zondag 15 maart hebben de Rijkoverheid en het RIVM bekendgemaakt dat er nieuwe, aanvullende maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening.

Vanzelfsprekend blijven wij onze dienstverlening aanbieden in de vorm die u van ons gewend bent. Wel neemt Resolu (preventieve) maatregelen in acht die in lijn zijn met het beleid van het RIVM en de Rijksoverheid. 

Deze maatregelen gelden, vooralsnog, tot en met 6 april 2020 

Afspraken telefonisch

Heeft u in de komende periode een afspraak met één van onze casemanagers? Dan vragen wij u om samen met de casemanager vast te stellen of de afspraak ook telefonisch gehouden kan worden. Dit geniet vanuit Resolu de voorkeur. Het is hierdoor mogelijk om begeleidingstrajecten zoveel als mogelijk voort te blijven zetten. 

Indien een telefonische afspraak niet mogelijk is, dan kan, in gezamenlijk overleg, besloten worden om de afspraak te verplaatsen naar, vooralsnog, een moment na 6 april a.s. Is het noodzakelijk om een afspraak toch fysiek te laten plaatsvinden? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Resolu om de mogelijkheden te bespreken. Een fysieke afspraak vindt alleen plaats als dit verantwoord is.

Meer informatie en vragen?

Het RIVM en Rijksoverheid geven dagelijks updates over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Resolu houdt deze informatie nauwlettend in de gaten. Indien relevant, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Voor vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?