Laat u geld liggen?

No-riskpolis

 

Een werkgever kan bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking een beroep doen op de zogeheten no-riskpolis. Het UWV compenseert dan de loondoorbetaling. Zélfs als de ziekte niets met de arbeidsbeperking te maken heeft.

 

Het UWV heeft het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers in kaart gebracht. Uit het UWV Kennisverslag (UKV) 2018-9 is gebleken, dat er weinig gebruik gemaakt wordt door, werkgevers, van deze no-riskpolis.

Bij de groep WIA 35-minners ligt het geschatte percentage werkgevers dat hier een beroep op doet het laagst, namelijk 14%. Voor Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen en voor werkenden met een WGA-uitkering 50%. Bij WAO'ers ligt het percentage op 17%.

 

Werkgevers laten hiermee tienduizenden euro's liggen!

 

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/kennis-onderzoeken/de-no-riskpolis-in-kaart-gebracht.aspx

 

Wist u dat Resolu u kan ondersteunen om inzicht te krijgen of er bij uw werknemers sprake is van een no-riskpolis. Resolu kan u hierin ook helemaal ontzorgen. Hoe wij dit doen, leggen wij graag in een persoonlijk gesprek aan u uit.

Laatste nieuws