Kiest u voor publiek of privaat?

Voor een verzuimende medewerker kan een werkgever maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk blijven. 2 jaar loondoorbetalingsverplichting (of ziektewet) en daarna eventueel nog 10 jaar WGA.

Er zijn 2 manieren hoe u zich als werkgever kunt verzekeren voor het financiële risico van de Ziektewet en/of WGA, namelijk;

  • Publiek (via het UWV)
  • Privaat (als eigenrisicodrager)

Wel of geen eigenrisicodrager worden?

Het is noodzakelijk om u als werkgever goed te laten informeren welke keuze het beste past bij de financiële situatie van uw organisatie. De vervolgstap is dan hoe u de schadelast van uw verzuimende (oud-)medewerkers zoveel mogelijk kunt beperken. Het is vaak een strategische keuze voor een werkgever om wel of geen eigenrisicodrager te worden. Schadelastbeheersing speelt hier een grote rol in door middel van het beperken van de instroom en de duur van WGA uitkeringen en/of ziektewetuitkeringen. Om de impact van het eigenrisicodragerschap op uw organisatie in kaart brengen en welke beheersmaatregelen u als werkgever het beste kunt treffen is een actuariële analyse noodzakelijk. Op deze manier kunt u als werkgever alle huidige en toekomstige (financiële) risico’s in kaart brengen.

Hoe moet ik een keuze maken als werkgever?

De conclusie is dat het geen makkelijke keuze is om wel of geen eigenrisicodrager te worden. Het hangt sterk af van de financiële situatie van uw organisatie. Het maken van de keuze vereist bovendien specifieke kennis en vaardigheden om sociale wet- en regelgeving toe te kunnen passen. Om u op weg te helpen bij het maken van deze keuze, hebben wij een whitepaper ontwikkeld, waarin u meer informatie leest over het verschil tussen publiek en privaat verzekeren en de mogelijke gevolgen.

Resolu kan u op weg helpen door u optimaal te ondersteunen in dit keuzeproces. Gezamenlijk brengen we in kaart wat de voor- en nadelen van eigenrisicodragerschap zijn en welke impact de keuze heeft op uw organisatie. 

Naast een advies over wel of geen eigenrisicodragerschap, kan Resolu de begeleiding van de (oud-)medewerkers volledig op zich nemen, zodat u geen zorgen meer heeft voor uw (oud-)medewerker. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om eigenrisicodrager te worden of om verder te kijken naar uw schadelastbeheersing binnen uw organisatie? Neem dan contact op!


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?