De eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet

Is uw medewerker ziek uit dienst gegaan voordat het eerste ziektejaar is verstreken of heeft hij zich binnen 28 dagen na afloop van het dienstverband ziekgemeld bij het UWV? Dan is de kans aanwezig dat het UWV de eerstejaarsbeoordeling uitvoert. Ongeacht of u wel of geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet.

De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling vindt plaats aan het einde van de eerste jaar waarin de oud-medewerker ziek is. Normaliter ontvangt de medewerker na de 42ste week ziek een uitnodiging van het UWV. De beoordeling start vanaf de 44e week. In de 52e week verzuim ontvangen de oud-medewerker en oud-werkgever een brief met een beslissing.

Wat gebeurt er tijdens de eerstejaarsbeoordeling van het UWV?

Tijdens de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling door het UWV heeft de oud-medewerker gesprekken met het UWV: in ieder geval met de verzekeringsarts en afhankelijk van de situatie ook met de arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts, en eventueel de arbeidsdeskundige, maken een rapport van hun gesprekken met oud-medewerker. De oud-werkgever en oud-medewerker krijgen (deels) deze rapporten, samen met de beslissing, opgestuurd. 

Afhankelijk van de beoordeling van het UWV zal een oud-medewerker wel of niet in de Ziektewet blijven. De zorgvuldigheid en uitkomst van deze beoordeling, is voor zowel de oud-medewerkers alsmede de oud-werkgever van groot belang. Gaat oud-medewerker uit de Ziektewet? Dan vervalt de ‘schade’ voor de oud-werkgever en zal de oud-medewerker in de WW terecht komen. Blijft de oud-medewerker in de Ziektewet, dan dient de re-integratie voort te worden gezet.

Bezwaar maken?

U kunt in bezwaar gaan tegen de uitkomst van de eerstejaarsbeoordeling. Resolu kan met een team van experts het dossier analyseren of er gronden zijn om in bezwaar te gaan. Benieuwd naar hoe dit gaat en wat Resolu voor uw organisatie kan betekenen? Lees hier meer over Bezwaar en Beroep. U kunt ook altijd contact opnemen met ons, dit kan telefonisch, per mail of via ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?