Hoe verloopt de WIA aanvraag en beoordeling?

De casemanagers van Resolu ondersteunen met enige regelmaat (ex-) medewerkers met het doen van de WIA-aanvraag. In week 88 van het verzuim ontvangt de (ex-) medewerker een brief van het UWV met daarin een uiterste datum waarop de WIA-aanvraag kan worden gedaan. Het UWV geeft de voorkeur aan dat de (ex-) medewerker de WIA-aanvraag online indient middels de DigiD. De WIA-aanvraag dient uiterlijk in week 93 te zijn gedaan door de (ex-)medewerker.  

Maar hoe verloopt eigenlijk de WIA-beoordeling?  

Als de (ex-)medewerker de WIA-aanvraag heeft gedaan, gaat het UWV eerst bekijken of alle documenten bij hen binnen zijn gekomen. Als er geen werkgever meer is, zullen deze zogenaamde RIV stukken per post dienen te worden verstuurd naar het UWV. Als er wel een werkgever is, kan de werkgever alle stukken uploaden in het werkgeversportaal.  

Het UWV zal eerst een beoordeling maken wat de (ex) medewerker en (ex) werkgever hebben gedaan in het kader van de re-integratie. Zij gebruiken hiervoor alle aangeleverde stukken door (ex-) medewerker en (ex-) werkgever.  

Als het UWV heeft beoordeeld dat er voldoende is gedaan gaan zij verder met de WIA-aanvraag in behandeling nemen.  Een afspraak met de verzekeringsarts zal dan volgen. Vindt de verzekeringsarts van UWV dat er mogelijkheden zijn om te werken? Dan zal er een afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV worden gepland.   

De arbeidsdeskundige bekijkt wat de (ex-) medewerker met 3 banen theoretisch zou kunt verdienen. De arbeidsdeskundige neemt dan het middelste loon van deze 3 beroepen en berekent het verschil met het loon dat er verdiend werd voordat de (ex-) medewerker ziek werd. Dit verschil bepaalt het uiteindelijke arbeidsongeschiktheidspercentage.   

Vervolg 

Vervolgens komt er een brief vanuit het UWV richting werkgever en medewerker waarin onder andere staat:  

  • Of er een WIA-uitkering toegekend wordt; 
  • Welk soort WIA-uitkering, de hoogte en per wanneer de WIA-uitkering ingaat; 
  • En of er wellicht sprake is van een no risk polis voor de toekomst. 

Zowel een (ex-) medewerker en (ex-) werkgever kunnen in bezwaar gaan tegen de beslissing van het UWV. In de brief staat ook genoemd voor welke datum dit dient ingediend te zijn. Resolu kan u helpen met bezwaar en eventueel ook beroep.  

Meer informatie 

Heeft u de brief van het UWV ontvangen en wilt u bezwaar maken? Lees dan meer over Bezwaar en Beroep op de website van Resolu en neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.  


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?