Bezwaar maken loont: een praktijkvoorbeeld

Resolu houdt zich naast ziektewetbegeleiding en de begeleiding van WGA gerechtigden ook al geruime tijd bezig met bezwaar & beroep. In een team van Register Casemanagers, een arts gemachtigde, een arbeidsdeskundigde en een juriste wordt er kritisch gekeken naar de beschikkingen die worden afgegeven door het UWV. Dit kunnen allerlei beschikkingen zijn zoals bijvoorbeeld WIA beschikkingen, ziektewet beschikkingen en WHK beschikkingen.

Het is al jaren bekend dat de instroom in de categorie 80-100 WGA de hoogste instroom heeft. Dit is tevens ook gelijk de duurste categorie voor de werkgever. Door kritisch te kijken naar de beschikkingen die het UWV afgeeft kan er een hoop schadelast bespaart blijven (zie bron).

Resolu heeft al meerdere succesverhalen binnen bezwaar & beroep. Zo ook van een werkgever die begeleiding zocht om in bezwaar te gaan op een WIA beschikking 80-100 WGA. Deze WIA beschikking was toegekend aan een van de medewerkers van de desbetreffende werkgever. De werkgever is eigenrisicodrager en is dus rechtstreeks verantwoordelijk voor het uitbetalen van de uitkering van de medewerker. Dit kan tot maximaal 10 jaar na de datum van de WIA beschikking duren.

De werkgever heeft Resolu gemachtigd om op te treden in het bezwaar. Resolu heeft eerst proforma bezwaar aangetekend waardoor alle (medische) stukken zijn opgestuurd naar de arts gemachtigde. De arts gemachtigde en de arbeidsdeskundige van Resolu hebben daarop een inhoudelijke analyse gemaakt. Hieruit is gebleken dat er gronden zijn gevonden om inhoudelijk in bezwaar te gaan om te proberen een IVA te bewerkstelligen. Met begeleiding vanuit de juriste is er inhoudelijk bezwaar aangetekend en daarmee heeft het UWV de beslissing heroverwogen. Het UWV heeft het bezwaar gegrond verklaard wat betekent dat er met terugwerkende kracht, vanaf het moment van de oorspronkelijke beschikking, een IVA is toegekend. Dit heeft ervoor gezorgd dat de medewerker 5% meer uitkering heeft gekregen met terugwerkende kracht. Daarnaast heeft het een besparing opgeleverd voor de werkgever van ruim €120.000,-. Een win-win situatie dus voor zowel werkgever als werknemer. Wilt u ook eens praten over een van bovenstaande onderwerpen met een expert? Neem dan contact op met een van de specialisten van Resolu.

 

 

 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?