Resolu biedt maximale ondersteuning

Naast de mogelijkheid om de uitvoering van de ziektewet en de verloning over te nemen, bieden wij ook de mogelijkheid om enkel de artsen aan te leveren die nodig zijn voor de begeleiding tijdens de ziektewet. Dit geldt ook voor de WGA-begeleiding. Deze artsen zijn allen gespecialiseerd in ERD-Ziektewet en ERD-WGA. Resolu biedt u, als eigenrisicodrager voor zowel de Ziektewet als de WGA, maximale ondersteuning om de kosten te beheersen en te reduceren.

Wanneer u al (ex-)medewerkers met een WGA- of Ziektewet uitkering heeft, is het raadzaam de actuele situatie te beoordelen. Situaties kunnen wijzigen en daardoor kunnen mogelijkheden tot kostenbesparing ontstaan.

Samenwerking

Onze bedrijfsartsen zijn gewend te werken met casemanagers. De casemanagers van uw organisatie vervullen de rol van Casemanager Werkgever (procesbegeleiding) en wij verwachten van uw casemanagers dat zij de actuele privacy wetgeving kennen en respecteren. De casemanager werkt niet in taakdelegatie van de arts. Ons medisch secretariaat verwerkt alles omtrent de medische zaken van de medewerker.

Wij geloven dat een goede samenwerking en korte communicatielijnen met uw casemanagers het verschil maken. Een gerichte vraagstelling en een volledige aanlevering van voorinformatie, zorgt dat onze arts zijn werk effectief kan doen en tot een passend advies kan komen. Mondeling overleg tussen uw casemanagers en onze artsen vergroot de duidelijkheid in de samenwerking en de mogelijkheid om doelgericht te handelen.