Onze register casemanagers helpen u verder

Resolu kan u uitleggen wat uw verplichtingen zijn voor (ex-)medewerkers die instromen in ziektewet en/of de WGA en wat u hiermee kunt doen. Maar er zit nog een belangrijke stap voor, hoe zorgen we ervoor dat er geen nieuwe instroom plaatsvindt? Schadelastbeheersing kan soms bijten met verzuimbeheersing, strategische keuzes worden dan van belang. Wij sparren hier graag over met u!

Onze register casemanagers kunnen u zowel op beleidsvlak als bij individuele casussen adviseren over schadelastbeheersing. Hoe kunt u dit zo goed mogelijk vormgeven en met welk doel? Wilt u binnenkort overstappen van UWV naar eigenrisicodragerschap, gaat u een bedrijf overnemen of heeft u eigenlijk nog nooit gekeken naar uw (potentiële) schadelast? Wij helpen u graag met een gedegen advies, praktisch en eerlijk, zoals u mag verwachten!