Bezwaar & Beroep maken loont

Het beoordelen van (medische) dossiers en het voeren van bezwaarprocedures vereist specialistische kennis op juridisch en medisch gebied. Wij beschikken over een team van specialisten die organisaties ondersteunen bij het beheersen van de schadelast. Hierbij kunt u denken aan een register casemanager, een jurist, een onafhankelijke arts-gemachtigde en een arbeidsdeskundige.

Er zijn verschillende gronden waarop we een bezwaarprocedure in kunnen steken. Het algemene beeld is vaak dat dit enkel op medische gronden zou kunnen. Dit is in de helft van de gevallen ook daadwerkelijk aan de orde, maar er zijn zeker nog andere wegen te bewandelen!

Zo kan er op arbeidsdeskundige gronden een bezwaar gevoerd worden (bv door kritisch te kijken hoe haalbaar de geduide functies door het UWV zijn of hoe ontwikkelbaar de medewerker is om die geduide functies ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren). Maar er kunnen ook procedurele fouten gemaakt worden, waardoor er bijvoorbeeld een onterechte toerekening (en dus hogere schadelast) plaatsvindt.

Wij kunnen dit volledige proces voor u uitvoeren, met als doelstelling de ziektewet-lasten en WGA-lasten voor u als ondernemer te beperken en de medewerker een eerlijke kans te geven op de uitkering die hoort bij de beperkingen en benutbare mogelijkheden.