Een spoor 2 traject is een re-integratietraject. Bent u langdurig niet in staat om het eigen werk te doen (spoor 1), dan zal een spoor 2 traject opgestart worden om actiever op zoek te gaan naar arbeidsmogelijkheden bij andere werkgevers. Spoor 1 en spoor 2 kunnen ook naast elkaar ingezet worden. Een spoor 2 traject blijft alleen tijdelijk achterwege wanneer er sprake is van geen benutbare mogelijkheden (GBM) voor re-integratie, vastgesteld door de arts. Hier zijn strenge richtlijnen aan verbonden.

Het spoor 2 traject is een verplicht onderdeel in het tweede ziektejaar (of soms al eerder). Uw medewerking hierin is een verplichting binnen Wet Verbetering Poortwachter. Een re-integratiecoach zal samen met u aan de slag gaan om te zoeken naar passend (betaald) werk of bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Dit traject wordt afgestemd op uw belastbaarheid. De coach gebruikt de functiemogelijkhedenlijst (FML) van de (bedrijfs)arts en eventueel een arbeidsdeskundig rapport als input.

Laatste nieuws & webinars