Zodra u 104 weken ziek bent geweest, zal de ziektewetbegeleiding vanuit Resolu (namens uw ex-werkgever) eindigen. Een WIA-uitkering is de opvolgende uitkering van uw ziektewetuitkering. Tussen week 88 en week 93 van het ziekteverzuim kunt u hiervoor online een WIA aanvraag doen.

WIA-aanvraag

Uw casemanager maakt afspraken met u over het doen van de aanvraag. Belangrijk om te weten is dat u zelf verantwoordelijk bent voor een tijdige WIA-aanvraag. Bij een te late aanvraag, bent u zelf verantwoordelijk voor de financiële overbrugging tot het moment dat het UWV uw WIA-uitkering zal uitbetalen.

 • U ontvangt in week 88 een brief van het UWV, daarin staat de uiterste datum wanneer u uw WIA aanvraag kunt indienen. Stem met uw casemanager af wanneer u de aanvraag wilt indienen.
 • U kunt de aanvraag doen via het UWV.
 • U heeft een laptop/computer en een werkend DigiD nodig.
  Indien u geen DigiD heeft of niet computervaardig bent, willen we u verzoeken dit z.s.m. door te geven aan uw casemanager. De casemanager kan de aanvraag niet voor u doen, maar kan wel met u meedenken.
 • Resolu stuurt de niet-medische en medische documenten op. De niet- medische documenten, ook wel uw re-integratieverslag, kunt u zelf online inzien via uw “werknemersdossier”. De medische documentatie, ook wel de medische informatie, wordt door de bedrijfsarts gebundeld en opgestuurd. Het is belangrijk dat wij uw documentatie rond dezelfde dag opsturen als waarop u de aanvraag doet. Uw casemanager zal dit met u afstemmen.
 • Eventueel vraagt het UWV nog documentatie op.
 • U ontvangt tenslotte een ontvangstbevestiging van het UWV.

WIA-beoordeling

Zodra de WIA aanvraag en de bijbehorende documentatie in goede orde zijn ontvangen wordt door het UWV de WIA-beoordeling opgestart. Er wordt beoordeeld of u recht heeft op een WIA uitkering, deze beoordeling is vergelijkbaar met de (eerstejaars)ziektewetbeoordeling.

 • De re-integratie(afspraken) en uw ziektewetuitkering lopen door t/m 104 weken verzuim, ook wel “einde wachttijd” genoemd.
 • Allereerst beoordeelt het UWV middels de RIV toets of er tijdens het verzuim voldoende aan uw re-integratie is gedaan. Indien blijkt dat er onvoldoende re-integratie inspanning is geleverd, kan het UWV beslissen om een loonsanctie op te leggen. Dat houdt in dat uw ex-werkgever en u langer doorgaan met de re-integratie en dat uw ex-werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft van maximaal een jaar. U krijgt dan nog geen WIA beslissing van het UWV.
 • Na de RIV-toets zal u worden uitgenodigd bij een verzekeringsarts van het UWV. De verzekeringsarts stelt een FML (Functionele Mogelijkhedenlijst) en een medische rapportage op.
 • Als de verzekeringsarts van mening is dat u (gedeeltelijk) nog kunt werken, dan heeft u een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige onderzoekt middels uw FML en het CBBS (Claim Beoordelings- en Borgingssysteem) wat voor werk u kunt doen en hoeveel u daarmee kunt verdienen. Dit resulteert uiteindelijk in een arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • U ontvangt per post de beslissing met meer informatie over uw WIA-uitkering.

WIA-beslissing

Uit de WIA-beoordeling kunnen verschillende beslissingen komen, afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt berekend op basis van uw theoretische verdiencapaciteit t.o.v. van uw oude loon. Er wordt dus gekeken naar wat u zou kunnen verdienen met uw beperkingen en hoe dit in verhouding staat tot uw oude loon.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Gevolgen beslissing
0-35% U krijgt geen WIA-uitkering. U kunt een WW uitkering aanvragen.
35-80% U heeft recht op een WIA-uitkering (WGA).
80-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt U bent volledig, maar niet duurzaam, afgekeurd. U ontvangt een WIA-uitkering (WGA).
80-100% duurzaam arbeidsongeschikt U bent volledig duurzaam afgekeurd. U ontvangt een IVA-uitkering.

Consequenties van uw WIA-beslissing

Elke beslissing heeft voor u weer andere consequenties, zowel op financieel gebied als voor uw re-integratieverplichtingen. Uw casemanager zal u op een later ogenblik informeren en wellicht al een verwachting geven. Echter blijft het lastig om u zo volledig mogelijk te informeren zolang er nog geen WIA beslissing is genomen door het UWV.

Ook na de beslissing en tijdens de WIA-uitkering zal u worden begeleidt. Dat kan door het UWV zijn of een andere partij, afhankelijk van de keuze van uw ex-werkgever.

Te late beslissing

Vanwege o.a. het tekort aan verzekeringsartsen, is de beslissingstermijn van het UWV vertraagd. De termijnen verschillen per UWV kantoor. Het UWV kan geen verwachting afgeven. Het kan zijn dat uw ziektewet bij 104 weken wordt beëindigd en er nog geen beslissing op de WIA-aanvraag is. In dat geval kunt u een maandelijks voorschot aanvragen bij het UWV, dit kan 2 weken voor het bereiken van einde wachttijd/ 104 weken verzuim.

Na het aflopen van de 104 weken verzuim, kunt u het UWV verzoeken om alsnog binnen 2 weken een beslissing te maken. Dat kunt u doen door een “melding te late beslissing” te doen bij het UWV. U kunt eventueel ook in aanmerking komen voor een vergoeding.

Laatste nieuws & webinars