De (bedrijfs)arts van Resolu is een adviseurexpert op het gebied van werk en gezondheid voor zowel u als uw ex-werkgever. Hij/zij brengt uw belastbaarheid in kaart en adviseert in de mogelijkheden om te werken. De (bedrijfs)arts heeft te maken is gebonden aan het met medisch beroepsgeheim en is een strikt neutrale en onafhankelijke professional. Zij volgen verschillende protocollen en richtlijnen oa op gebied van uw aandoening, professioneel handelen en privacy. Hij/zij Een (bedrijfs-)arts is een eerste lijns dokter met uitgebreide kennis van psychische en lichamelijke aandoeningen en brengt ook de andere factoren in kaart die uw inzetbaarheid in kaart die het herstel kunnen beïnvloeden of de re-integratie hinderen. De (bedrijfs)arts behandelt doorgaans niet zelf maar kan u wel adviseren over mogelijke behandeling. Bovendien heeft hij/zij verstand van de sociale wetgeving en is daarin op de hoogte van de rechten en plichten van alle betrokkenen.

Binnen Resolu werken wij met artsen (onder supervisie van een bedrijfsarts), verzekeringsartsen en bedrijfsartsen.

De (bedrijfs)arts helpt om u zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te gaan tijdens uw verzuim. Dat kan bijvoorbeeld ook stapsgewijs zijn of in alternatief passend werk. De (bedrijfs)arts mag niet zonder uw toestemming over uw ziekte praten met uw werkgever, huisarts of medisch specialist. Het kan zijn dat de arts hiervoor een machtiging aan u vraagt. De (bedrijfs)arts mag uw ex-werkgever niet laten weten wat uw klachten zijn, welke ziekte u heeft of welke behandeling u krijgt. Wel mag uw ex-werkgever worden geïnformeerd over de beperkingen voor werk, wat u wel en niet kunt doen, een eventuele prognose geven en adviseren middels welke aanpassingen u wel weer (gedeeltelijk) kunt werken.

De stafarts van Resolu bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de begeleiding van de medisch professionals en kan daarom -alleen met dat doel- meekijken in uw dossier.

Laatste nieuws & webinars