De instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is drie keer hoger in de leeftijdscategorie 60-plus dan in andere leeftijdscategorieën. Zoals bekend heeft het UWV achterstanden in de beoordelingen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom toestemming gegeven voor (tijdelijke) buitenwettelijke maatregelen die vanaf heden zijn ingegaan.

Regeling claimbeoordeling

Eén van de belangrijkste maatregelen is dat 60-plussers die twee jaar ziek zijn niet langer standaard beoordeeld worden door een verzekeringsarts om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De vereenvoudigde WIA-beoordeling wordt in de tijdelijke buitenwettelijke maatregelen gedaan door een arbeidsdeskundige van het UWV. Dit mag alleen met instemming van werkgever en medewerker; er mag in principe niemand door benadeeld worden.

De regeling houdt in dat de medewerker standaard in de groep 80/100 WGA  (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) komt. Na een jaar beoordeelt het UWV wat de status op dat moment is. Als van deze regeling gebruik wordt gemaakt, dan zal er voor de (ex-)werkgever geen doorberekening op schadelast voor de WGA plaatsvinden. Dit kan dus zeker interessant zijn voor de werkgever, ongeacht of zij wel of niet eigenrisicodrager zijn voor de WGA.

Meer informatie

Als (ex-)werkgever is het belangrijk om hier alert op te zijn om er zeker van te zijn goed in de gaten te houden of de (ex-)medewerker toch niet op de WHK later wordt toegerekend. Wilt u meer weten over WHK-beschikking? Neem contact met ons op.

Laatste nieuws & webinars