De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen, oftewel de WAZ, was een verplichte verzekering die ondernemers het recht gaf op een uitkering van 70% van het minimumloon wanneer een zelfstandige arbeidsongeschikt werd. Deze uitkeringsvorm is alleen aan te vragen voor zelfstandig ondernemers die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Hoe lang heeft iemand recht op een WAZ-uitkering?

Voor de WAZ-uitkering geldt geen einddatum. Dit betekendt dat zolang de situatie niet verandert, iemand recht blijft hebben op deze uitkering. Veranderingen die er wel voor kunnen zorgen dat de uitkering stopt zijn:

  • Iemand is minder dan 25% arbeidsongeschikt;
  • Iemand is niet bereid om mee te werken aan een (her)beoordeling;
  • Iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt;
  • Iemand verhuist voor drie maanden of langer naar het buitenland en Nederland heeft geen verdrag over sociale zekerheid afgesproken met dit land;
  • Iemand zit een maand of langer in detentie;
  • Iemand heeft geen Nederlandse nationaliteit (meer) of een geldige verblijfsstatus.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.