Wat is de Werkeloosheidswet?

De WW is een werkloosheidswet die in 1949 is opgericht en werkloze medewerkers een tijdelijke werkloosheidsuitkering geeft. Deze wet wordt uitgevoerd door het UWV, zij betalen ook de WW-uitkering uit aan de aanvrager.

Een (ex-) medewerker dient zelf de aanvraag voor een WW-uitkering in, het UWV beoordeelt of iemand recht heeft op WW, de lengte en de hoogte van de WW-uitkering.

Voorwaarden WW-uitkering

Voor het toekennen van een WW-uitkering dient iemand aan een aantal voorwaarden te voldoen;

  • Verzekerd te zijn voor werkloosheid;
  • 5 uur of meer van arbeidsuren per week verliest en geen recht meer heeft op loon over die uren;
  • Direct beschikbaar te zijn voor werk;
  • Minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat de aanvrager werkloos werd (wekeneis);
  • Niet door eigen schuld werkloos is geworden.

De lengte van de WW-uitkering is afgelopen jaar door de overheid stapsgewijs afgebouwd. Tot 1 januari 2016 had iemand recht op maximaal 38 maanden WW. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 is dit afgebouwd naar maximaal 24 maanden.

Hoogte WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is mede afhankelijk van het loon van de voorgaande periode dat iemand werkloos werd. De hoogte van de uitkering is o.a. gebonden aan het maximumdagloon. De eerste maanden is de uitkering 75%, de volgende maanden 70%.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.