Wat is een Whk?

Whk-beschikking staat voor Werkhervattingskas. U ontvangt elk jaar begin december de beschikking waarin de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld.  Deze premie bestaat uit twee delen: WGA-premie en de Ziektewetpremie.

Controleren Whk

Wij adviseren u uw Whk-beschikking onder andere te controleren op de volgende onderdelen:

  • Indeling in de juiste sector
  • Kloppende ondernemingsgrootte
  • Terecht (niet-)eigenrisicodrager
  • Juiste loonsommen (over de jaren 2016 t/m 2020) vastgesteld
  • Toegerekende (deels) ZW- en of WGA-uitkeringen kloppend

Whitepapers & Webinars

Werkhervattingskas (WHK beschikking)

In december stuurt de belastingsdienst de werkhervattingskas (WHK beschikking) naar …

Aanvragen