Wat is WAZO?

De afkorting WAZO is een afkorting voor de Wet Arbeid en Zorg. Naast deze ‘verlof’ soort, zijn in deze wet meer soorten verlof geregeld, zoals ouderschapsverlof en adoptieverlof.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Verwacht u een kind? Dan heeft u recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof met een bijbehorende uitkering vanuit de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Dit is opgedeeld in een uitkering tot aan de bevallig, hierin heeft u recht op zwangerschapsverlof en een -uitkering. En in een gedeelte na de bevalling, namelijk bevallingsverlof en -uitkering.

Wanneer zwangerschapsverlof aanvragen

Wanneer u een werkgever heeft, kunt u drie weken voor dat het verlof ingaat dit aanvragen bij de werkgever. Dat is ten minste zeven weken voor de uitgerekende bevaldatum aangezien het zwangerschapsverlof uiterlijk 4 weken voor deze datum begint. De werkgever vraagt in een keer beide vormen van uitkering aan.

Hoe lang recht op zwangerschapsverlof en -uitkering?

6 tot 4 weken voor de dag van de uitgerekende datum heeft u recht op zwangerschapsverlof. Tijdens deze periode krijgt u dan ook een zwangerschapsuitkering. Bent u in verwachting van twee- of meerling? Dan gaat het zwangerschapsverlof 10 tot 8 weken voor de uitgerekende datum in.

Hoe lang recht op bevallingsverlof en -uitkering?

Na de bevalling, dus niet de uitgerekende datum maar de datum waarop de bevalling heeft plaatsgevonden, heeft u recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof en krijgt u tijdens die periode een bevallingsuitkering. Van deze 10 weken zijn de eerste zes aaneengesloten weken verplicht. De overige weken mag u in overleg met de werkgever opnemen tijdens de komende 30 weken.

Hoe hoog is de uitkering?

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is 100% van het dagloon. De werkgever ontvangt dit bedrag van het UWV en verrekent dit met uw loon. U ontvangt dan uw loon zoals u gewend bent.

Ziekte tijdens de zwangerschap

Het kan zijn dat u voorafgaand aan het zwangerschapsverlof bent ziekgemeld. Dit kan twee oorzaken hebben:

  1. Door de zwangerschap
  2. Of door een andere oorzaak.

In het geval van ziekte door de zwangerschap is er sprake van een ‘vangnet’ situatie. Het UWV vergoedt dan de ziektekosten aan werkgever.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.