Als er sprake is van recht op een Ziektewet-uitkering bij uw ex-medewerker en u bent Eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet, dan verwacht het UWV dat er toch activiteiten worden ondernomen in het kader van de re-integratie.

Spoor 1 re-integratie

Het is belangrijk dat werkgever en medewerker bij een (dreigende) ziek-uit-dienst melding met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Dit betekent dat de werkgever Eigenrisicodrager voor de Ziektewet is en wat kan het betekent voor het vervolg van de re-integratie. De mogelijkheden in spoor 1 (het terugkeren in het eigen werk) moeten dan worden onderzocht.

Als iemand uit dienst is, en u bent Eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan zou het tot de mogelijkheden kunnen behoren dat de re-integratie in spoor 1 (dus het werk waarmee iemand uit dienst is gegaan) moet worden voortgezet.

Spoor 2 re-integratie

Bent u Eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan denkt Resolu graag met u mee of wellicht het inzetten van een spoor 2 traject wenselijk is. Ook met een spoor 2 traject kunnen de mogelijkheden worden onderzocht voor het opdoen van werkervaring als er geen werkgever meer is. Voor spoor 2 trajecten werken we samen met zusterorganisatie Puls: expert op het gebied van arbeidsdeskundige onderzoeken, loopbaan en re-integratie.

Dit kunt u uiteraard ook al inzetten in de periode dat de medewerker nog wel in dienst is, maar werken bij de eigen werkgever is uitgesloten.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.