Als een (ex-)medewerker in de Ziektewet zit, betekent het niet dat er geen sprake kan zijn van mogelijkheden tot het doen van betaald werk. Neveninkomsten komen regelmatig voor in de Ziektewet. Maar hoe zit dit precies voor u als werkgever?

Wat zijn neveninkomsten?

Wanneer iemand naast zijn of haar inkomen van de voornaamste functie nog bijverdiensten heeft, worden deze neveninkomsten genoemd. Het maakt niet uit of u de nevenwerkzaamheden vaak of incidenteel uitvoert, hier wel of geen vergoeding voor ontvangt of dat u er veel of weinig tijd aan kwijt bent.

Melding maken van neveninkomsten

Zodra een (ex-)medewerker neveninkomsten heeft, is de (ex-)medewerker dit verplicht om door te geven aan de casemanager Ziektewet. Dit kan door middel van een loonstrook of de belastbare winst indien (ex-)medewerker ZZP inkomsten heeft.

Deze inkomsten worden deels (70%) verrekend met de Ziektewet uitkering. Omdat het niet voor 100% verrekend wordt, motiveert dit de (ex-)medewerker om te gaan werken, omdat het totale inkomen van de (ex-)medewerker zal stijgen met de neveninkomsten. Als (ex-)werkgever zult u minder schadelast hebben, omdat de Ziektewet-uitkering lager wordt in verband met de neveninkomsten.

Neveninkomsten die niet meetellen

Er zijn ook inkomsten die geen invloed hebben op de Ziektewet-uitkering. Kinderbijslag, alimentatie, en een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk zijn hiervan enkele voorbeelden.

Heeft u een (ex-)medewerker in de Ziektewet en bent u hiervoor Eigenrisicodrager? Dan ondersteunt Resolu u graag met Ziektewet-begeleiding. Bent u nog geen Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA? Kijk dan op onze website of Eigenrisicodragerschap iets voor u is.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.