Meerdere WIA-aanvragen?

‘Mijn medewerker heeft meerdere werkgevers. Betekent dit dat de (ex)medewerker twee of meer WIA-aanvragen moet indienen straks?’

Het antwoord hierop is nee, eenmalig de WIA-aanvraag indienen, is voldoende. De medewerker kan deze WIA-aanvraag indienen en moet in de aanvraag aangeven dat er sprake is van meerdere werkgevers.

Wel raadt het UWV aan, conform de Werkwijzer Poortwachter, dat als er sprake is van meerdere werkgevers deze de samenwerking met elkaar opzoeken. Het is aan de werkgevers, medewerker en casemanager om dit traject verder vorm te geven. De casemanagers van Resolu hebben hier ervaring in en weten hoe dit aan te vliegen.

Vormgeven samenwerking

Meerdere zaken kunnen hierin een rol spelen om te bepalen hoe dit wordt vormgegeven. Denk aan de eerste ziektedag, de functie, de grootte van de arbeidsovereenkomst en uiteraard de bereidheid van werkgever en medewerker om hieraan mee te werken. Voordeel van samenwerken kan zijn dat eventuele extra interventies naar rato worden verdeeld en re-integratie op de werkvloer met elkaar wordt afgestemd.

Het re-integratieverslag dient wel van alle (ex-)werkgevers separaat aangeleverd te worden aan het UWV.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.