Werkgevers met één of meerdere medewerkers in dienst moeten in de meeste gevallen elke maand loonaangifte doen. Om dit te kunnen doen hebben werkgevers een loonheffingennummer nodig voor de Belastingdienst.

Loonheffingennummer aanvragen

Bent u net een bedrijf begonnen of krijgt u voor het eerst personeel in dienst? Dan moet u een loonheffingennummer aanvragen. In het geval dat u bij de opstart van uw bedrijf al weet dat u op medewerkers in dienst krijgt, kunt u dit gelijk aangeven bij de KVK. Dan ontvangt je u direct een loonheffingennummer en hoeft dit niet los worden aangevraagd.

Heeft u dit niet bij de start van uw bedrijf gedaan, dan kan dit via het formulier “Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever” via belastingdienst.nl. Let bij het aanmelden op de volgende punten:

  • Bij het tweede deel van het formulier wordt gevraagd te kiezen voor een aangiftetijdvak. Kies dan voor de maandaangifte in plaats van de 4-wekelijkse aangifte; dit is vaak eenvoudiger in de salarisadministratie;
  • Wanneer u een directeur-grootaandeelhouder bent, hoeft u geen premies medewerkersverzekeringen te betalen;
  • Door de KVK krijg je een SBI-code doorgegeven. Deze code geeft aan onder welke bedrijfstak uw bedrijf valt.

Na het aanmelden ontvangt u nog een aangiftebrief en schriftelijke bevestiging met de sectorindeling van het bedrijf. Het is belangrijk dat dit goed staat aangezien u dan ook ziet welke premies medewerkersverzekeringen u moet betalen.

Waar staat het loonheffingennummer?

Weet u uw loonheffingennummer niet meer? Dan kunt u deze gemakkelijk terugvinden op de brief die u in november of december ontvangt van de Belastingdienst met de betaaldata voor de aangiftes van het komende jaar.

Bij veranderingen

Het kan zijn dat uw organisatie verandert van rechtsvorm of dat u geen personeel meer in dienst heeft.

Wanneer het bedrijf van rechtsvorm verandert, is het van belang dat u de huidige loonadministratie afsluit en u zich opnieuw als werkgever aanmeldt bij de Belastingdienst. U krijgt dan ook een nieuw loonheffingennummer.

U heeft geen medewerkers meer in dienst en dat bent u ook voor de komende twaalf maanden niet van plan. Dan moet u zich bij de Belastingdienst afmelden als werkgever via het formulier “Melding Loonheffingen Afmelding werkgever”. Doe dit als werkgever binnen één maand na het laatste aangiftetijdvak. In de bevestigingsbrief die u vervolgens ontvangt staat vanaf wanneer u geen loonheffingen aangifte meer hoeft te doen.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.