Als een medewerker de twee jaar verzuim heeft doorlopen, en het UWV heeft de WIA-beoordeling uitgevoerd dan kan het zo zijn dat de medewerker een uitkering krijgt toegekend. De medewerker en werkgever krijgen dan een brief van het UWV waarin de beschikking staat. Een WGA-uitkering is van toepassing als een medewerker nu of in de toekomst (gedeeltelijke) mogelijkheden heeft tot werk. De afkorting WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Maar er komt ook vaak nog een andere afkorting om de hoek kijken: LGU. Wat is een LGU?

Wat is een LGU?

Meestal wordt bij een WGA-uitkering altijd eerst gestart met LGU: een Loon Gerelateerde Uitkering. In de beslissingsbrief van het UWV kunt u zien per welke datum dit ingaat en wat de hoogte is van de LGU. Hoe lang een medewerker recht heeft op een LGU-uitkering, is afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden. Deze uitkering is tussen de drie en maximaal 24 maanden. Als er niet wordt gewerkt, zijn de eerste twee maanden 75% van het loon voordat iemand ziek werd, vervolgens gaat dit terug naar 70%.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaardes die het UWV stelt aan het kunnen krijgen van een WIA-uitkering.

Enkele voorwaarden zijn:

  • De medewerker kan door ziekte 65% of minder verdienen dan het oude loon;
  • De medewerker dienst minstens 26 weken van de laatste 36 weken hebben gewerkt (mocht dit niet het geval zijn dan kan iemand in aanmerking komen voor een andere uitkering vanuit arbeidsongeschiktheid).

De WGA-uitkering wordt per maand uitbetaald. Als de ex-werkgever eigen risicodrager is voor WGA kan het zo zijn dan het bedrag wordt overgemaakt door de ex-werkgever. Het kan ook worden overgemaakt door het UWV. In de beslissingsbrief van het UWV staat dit vermeld.

De invloed van de ex-werkgever in de LGU

Als een medewerker een LGU-uitkering heeft toegekend vanuit het UWV en de werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA, zullen de eerste tien jaren aan de werkgever wordt toegerekend. De loongerelateerde WGA-uitkering (die in de eerste drie tot 24 maanden wordt betaald) wordt helemaal aan de werkgever toegerekend. Maar betekent dit dat, omdat dit is toegekend aan de werkgever, dat de werkgever niets meer kan doen?

Nee, zeker niet. De casemanager van Resolu zal de WGA-begeleiding dan van de werkgever overnemen. Dit is onder andere belangrijk wanneer de werkgever de (medische) situatie met enige regelmaat opnieuw laat beoordelen. Ook is het belangrijk om de overgang van LGU-uitkering naar een andere uitkering goed te controleren. De werkgever die eigen risicodrager is voor de WGA zal hierover per brief worden geïnformeerd door het UWV.

Tevens is het controleren van de Werkhervatting Kas een essentieel onderdeel. Bij de controle van de WHK is het belangrijk om te kijken of de juiste ex-medewerker er op staat en de juiste soort en hoogte uitkering zijn toebedeeld aan de ex-werkgever.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.