Wat is een IVA

De IVA staat voor Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten, kortweg de IVA. Normaal gesproken kan een medewerker pas na twee jaar ziekte een beroep doen op een WIA-uitkering. Een medewerker heeft recht op een IVA-uitkering, wanneer de medewerker na de wachttijd van 104 weken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en minder dan 20% van het oude loon kan verdienen.

Vervroegde IVA aanvragen

Met een vervroegde WIA-aanvraag doet u een eerder beroep op de zogeheten vervroegde IVA-uitkering.

Waarom en hoe kan er een vervroegde IVA aangevraagd worden?

Een vervroegde IVA kan aangevraagd worden als de medewerker minimaal 3 weken ziek is en voordat de medewerker 68 weken ziek is. Omdat de vervroegde IVA altijd pas 10 weken na de aanvraag kan worden toegekend, gaat de IVA-uitkering op z’n vroegst in vanaf de 13e week en uiterlijk in de 78ste week van de ziekte. Een vervroegde WIA-uitkering mag slechts eenmaal worden aangevraagd door een medewerker voordat de medewerker 68 weken ziek is als de bedrijfsarts heeft verklaard dat de medewerker niet meer kan werken en ook niet meer beter zal worden. Een zorgvuldige afstemming tussen het moment van aanvragen en contact met de arbodienst is hierin van belang. De medewerker dient zelf de vervroegde IVA aanvraag te doen, dit kan via de website van het UWV middels de DigiD. U kunt zich voorstellen dat er vaak sprake is van een medische ernstige situaties, waarbij naast praktische vragen, ook allerlei emoties een rol spelen. Met een aanvraag van de vervroegde IVA, betekent dit ook dat er duurzaam geen arbeidsmogelijkheden zijn.

De voordelen

De toekenning vervroegde IVA-uitkering heeft voor zowel de werkgever als de medewerker voordelen.

Voordelen werkgever:

  • De medewerker krijgt een IVA-uitkering ter hoogte van 75% van het laatst verdiende loon. Deze uitkering mag u als werkgever verrekenen met het loon dat u zelf moet doorbetalen tijdens ziekte;
  • Er is geen re-integratie verplichting meer. Er hoeven geen (aanvullende) interventies meer te worden ingezet en bekostigt, en er is geen begeleiding meer nodig van de arbodienst;
  • Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Een vervroegde IVA zal worden omgezet naar een IVA als de 2 jaar verzuim is doorlopen. Dit betekent geen schade voor de eigenrisicodrager;
  • Bent u geen eigenrisicodrager voor de WGA? Dan zal deze toekenning IVA geen nadelige invloed hebben op premies die u betaalt aan het UWV.

Voordelen medewerker:

  • Betaalt de werkgever normaal gesproken in het tweede ziektejaar 70% van het loon door? Bij een vervroegde IVA-toekenning is het totale inkomen 75%;
  • Er is geen re-integratie verplichting meer. Er zijn daardoor geen verplichte afspraken meer met de arbodienst of andere aanvullende interventies;
  • Er is duidelijkheid over het inkomen na het tweede ziektejaar. De IVA-uitkering loopt, bij een gelijkblijvende medische situatie, tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Er zal in principe geen herbeoordeling/ nieuwe keuring plaatsvinden. De WIA-aanvraag zal niet nogmaals gedaan hoeven te worden. Bij een toekenning vervroegde IVA, zal een medewerker ook na de 2 jaar de hoogst mogelijke uitkering krijgt, namelijk 75% van het gemaximeerde dagloon. Als een medewerker een vervroegde IVA heeft toegewezen gekregen, heeft de medewerker ook duidelijkheid over zijn financiële situatie.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.