Aanvragen herbeoordeling

Wie kunnen een herbeoordeling aanvragen bij het UWV? Er zijn 3 opties:

  • De (ex-)medewerker kan zelf een herbeoordeling aanvragen;
  • De (ex-)werkgever van een (gedeeltelijk) arbeidsondergeschikte medewerker;
  • De gemachtigde partij/ verzekeringsmaatschappij als de (ex-)werkgever eigenrisicodrager WGA is. Bent u als (ex-)werkgever eigenrisicodrager voor de WGA dan is de kans aanwezig dat u deze begeleiding van uw ex-medewerker heeft uitbesteed aan een externe partij.

Als er een herbeoordeling is aangevraagd krijgt de werkgever als medewerker hiervan een bevestiging van het UWV. Soms kan het zo zijn dat zowel de (ex-)medewerker als de werkgever/gemachtigde partij een herbeoordeling aanvragen. Bent u werkgever en heeft u iemand in dienst met een gedeeltelijke WGA-uitkering, dan kunt u dus ook een herbeoordeling aanvragen. Vergeet dat ook niet dat als de WGA-uitkering minder dan 5 jaar geleden is afgegeven de kans groot is dat u ook gebruik kunt maken van de no risk polis.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.