Wat is een Eerstejaars Ziektewet – beoordeling?

De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling is een beoordeling van het UWV indien een zieke (ex-)medewerker bijna 1 jaar ziek is. Het UWV is de enige partij die een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling mag uitvoeren. Het UWV zal zelf de procedure opstarten, er hoeft geen aanvraag ingediend te worden.

Het doel van de beoordeling is om te beoordelen wat de resterende verdiencapaciteit is van de (ex-)medewerker ten opzichte van het maatmanloon. Dat kan consequenties hebben voor het al of niet voortzetten van de Ziektewet.

Wanneer vind de eerstejaars Ziektewet-beoordeling plaats?

De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling vindt plaats aan het einde van de eerste jaar waarin de (ex-)medewerker ziek is. Normaliter ontvangt de medewerker na de 42ste week ziek een uitnodiging van het UWV. De beoordeling start vanaf de 44e week. In de 52e week verzuim ontvangen de (ex-)medewerker en (ex-)werkgever een brief met een beslissing.

Wat gebeurt er tijdens de eerstejaarsbeoordeling van het UWV?

Tijdens de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling heeft de (ex-)medewerker gesprekken met het UWV: in ieder geval met de verzekeringsarts en, afhankelijk van de situatie, ook met de arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts, en eventueel de arbeidsdeskundige, maken een rapport van hun gesprekken met (ex-)medewerker. De (ex-)werkgever en (ex-)medewerker krijgen (deels) deze rapporten, samen met de beslissing, opgestuurd.

Afhankelijk van de beoordeling van het UWV zal een (ex-)medewerker wel of niet in de Ziektewet blijven. De zorgvuldigheid en uitkomst van deze beoordeling, is voor zowel de (ex-)medewerkers alsmede de (ex-)werkgever van groot belang. Indien de beslissing is dat de (ex-)medewerkers 65% of meer van het oude loon kan verdienen, moet de ex-werkgever de uitkering stoppen per de datum die in de beslissingsbrief is opgenomen.  Wordt de ziektewet beëindigd?  Dan vervalt de ‘schade’ voor de (ex-)werkgever en zal de (ex-)medewerker in de WW terecht komen. Blijft de (ex-)medewerker in de Ziektewet, dan dient de re-integratie voort te worden gezet.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.