Schadelastbeheersing  is meer dan alleen maar de instroom in de WGA en/of Ziektewet voorkomen. Het wordt ook gebruikt om te kijken welke (subsidie) mogelijkheden van toepassing zijn bij in dienst! Een van deze mogelijkheden gebruik te maken, heeft de werkgever soms een doelgroepenverklaring nodig. Wat is dit?

Wat is een doelgroepverklaring?

Een doelgroepenverklaring is een voorwaarde om als werkgever aanspraak te kunnen maken op het loonkostenvoordeel, kortweg LKV. De LKV is mogelijk bij het in dienst nemen van:

  • een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder;
  • een uitkeringsgerechtigde met een arbeidsbeperking;
  • personen die in de doelgroep banenafspraak vallen;
  • iemand met een scholingsbelemmering;
  • medewerker met een arbeidsbeperking in het bedrijf herplaatst.

Voorwaarden

Om voor de LKV in aanmerking te komen moet de werkgever dit aangeven bij de loonaangifte van de medewerker bij de Belastingdienst. Ook heeft de werkgever een kopie van de doelgroepenverklaring nodig die wordt overhandigd aan de medewerker. De medewerker kan deze binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen bij de instantie waarvan hij een uitkering ontving.

Uitzondering

Het UWV is verantwoordelijk voor de afhandeling en afgeven van doelgroepverklaring LKV. Hiervoor geldt echter een uitzondering. De doelgroepverklaring LKV oudere medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente wanneer er sprake is van het in dienst nemen van oudere bijstandsgerechtigden of personen met een IOAW- uitkering of IOA-uitkering.

Maar welke vragen kunt u o.a. stellen aan uw medewerker om er achter te komen of er sprake is van een doelgroepverklaring en dus het LKV en No Risk?

  • Heeft de medewerker een uitkering of ooit gehad; simpel gezegd heeft hij ooit eerder een WIA uitkering/ beoordelingen gehad van het UWV?
  • Beslissing/beschikking van UWV heeft waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft;

De medewerker hoeft deze vragen pas te beantwoorden nadat hij 2 maanden bij u in dienst is. Helaas leert de praktijk dat zowel werkgever als medewerker niet op hoogte zijn dan zij een doelgroepverklaring kunnen of moeten aanvragen.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.