Wat is arbeidsongeschiktheid?

Wanneer iemand arbeidsongeschikt is, is iemand niet meer in staat om (deels) arbeid te verrichten met een economische meerwaarde. De reden hiervoor kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben.

Percentage arbeidsongeschiktheid berekenen

Wanneer iemand langer dan 104 weken in het verzuim zit, zal het UWV een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige onderzoek laten doen naar het percentage arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met het uurloon dat iemand nu nog zou kunnen verdienen en het oude loon. Is het gat tussen het huidige en oude loon 35% of meer, dan ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt.

Voorbeeld:

Het oude loon was €20 per uur. Na twee jaar verzuim is dit nog maar €12. Je verdient dan €8 euro minder dan dat je voorheen deed. Het verschil tussen het oude en nieuwe loon gedeeld door het oude loon is 40%. Dit maakt iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Categorieën arbeidsongeschiktheid en uitkeringen

Het kan zijn dat het verschil tussen het oude en nieuwe loon minder dan 35% is. De medewerker heeft dan geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en moet met de werkgever gaan kijken welke mogelijkheden er binnen of buiten de organisatie zijn.

Wanneer iemand na 88 weken nog niet (volledig) werkzaam is wegens ziekte kan hij/zij een WIA uitkering aanvragen. Na de beoordeling door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV zijn er vier uitkomsten mogelijk:

  1. 0-35% arbeidsongeschikt; er is geen recht op een WIA uitkering
  2. 35-80% arbeidsongeschikt; er is recht op een (gedeeltelijke) WGA uitkering
  3. 80-100% arbeidsongeschikt, niet duurzaam; er is recht op een volledige WGA uitkering
  4. 80-100% arbeidsongeschikt, duurzaam; er is recht op een IVA uitkering.

Whitepapers & Webinars

Alles wat u moet weten over de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvangt een …

Aanvragen