Administratieve afhandeling

Een 42ste week wordt gedaan in zoals de naam al zegt in de 42ste week van het verzuim. De aard van het verzuim doet er niet toe, en ook niet of er bijvoorbeeld sprake is van een no-risk polis. Deze melding kan online worden gedaan bij het UWV. Wel dient er sprake te zijn van een dienstverband.

Als er geen 42ste week melding is gedaan, dan zet het UWV het proces ook niet in werking met betrekking tot de reminder voor de eerstejaarsevaluatie en het in week 86 -week 88 sturen van de reminder naar de medewerker voor het doen van de WIA-aanvraag. Deze melding is dus eigenlijk, naast een belangrijke administratieve afhandeling, essentieel zodat processen in gang worden gezet bij het UWV.

Uit onderzoek is gebleken dat 25% waarvan medewerkers waarbij een 42ste week melding wordt gedaan, ook uiteindelijk de WIA-aanvraag zal indienen.  De 42e-weeksmelding is dus cruciaal in een verzuimdossier. (UWV kennisverslag 2018)

Maar wordt de 42ste week melding ook gedaan door de uitvoerende partij Ziektewet-begeleiding?

Het antwoord hierop is nee, de 42ste week melding dient alleen gedaan te worden als er sprake is van een dienstverband. Bij een ziek uit dienst melding, dient het UWV altijd op de hoogte te worden gesteld, en zal de ‘ziek uit dienst’ melding processen in werking zetten bij het UWV. Daarom is het essentieel dat bij een ‘ziek uit dienst’ melding de juiste eerste ziektedag wordt doorgegeven door de werkgever bij het UWV.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.